Hardware Fittings: Tru-Close Hinges

Picture

Code

Description

Package Size

HD67100

TCA1-MK2 TRU-CLOSE HINGE REG NO LEGS

1

HD67200

TCAMA1 TRU-CLOSE HINGE MULT-ADJ

1

HD67300

TCAMA2RND TRU-CLOSE HINGE MULT-ADJ ROUND

1

HD67400

TCA4 TRU-CLOSE HINGE T-STYLE NO LEGS

1

HD67500

TCHD1A-MK2 TRU-CLOSE HINGE HD NO LEGS

1

HD67600

TCHDMA1 TRU-CLOSE HINGE HD 2 LEGS ADJ

1

HD67700

TCHDRND1-MK2 TRU-CLOSE HINGE HD ROUND

1